^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 • W naszym Przedszkolu: dostrzegamy potrzeby każdego dziecka, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze specjalnymi trudnościami  edukacyjnymi;
 • Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju w sferach: intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i zdrowotnej z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • Nasze Przedszkole to: kreatywna, ambitna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zakresu edukacji przedszkolnej, języka angielskiego, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej;
 • Przestrzenne, jasne i dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne sale dla dzieci oraz duży ogród przedszkolny pełen zieleni i atrakcyjnych urządzeń do zabaw;
 • Naszym priorytetem jest: dobro każdego dziecka, możliwość rozwoju zgodnego z jego potencjałem i  możliwościami oraz przygotowanie naszych wychowanków do odnoszenia sukcesów, radzenia sobie w życiu oraz pokonywania trudności.

   

  Nigdy nie zastąpimy Mamy ani Taty.
  Możemy jednak zapewnić Państwa dzieciom
  najlepszą opiekę pedagogiczną
  oraz zaspokoić ich potrzeby indywidualne.
  Dzieci na pewno będą się u nas czuły  radośnie i bezpiecznie.

Poniżej zamieszczamy w formie pliku PDF następujące dokumenty:

Zarządzenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czynności oraz terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym dla przedszkoli Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok szkolny 2019/2019

HARMONOGRAM WYDARZEŃ W MIESIĄCU LUTYM:

1 luty 2019r. - Dzień Babci i Dziadka w gr. IV KOTKI godz. 10:00

7 luty 2019r. - Dzień Babci i Dziadka w gr. IV KRASNALE godz. 10:00 (sala Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój)

 

TEATRZYKI I INNE IMPREZY WYJAZDOWE:

 

FERIE ZIMOWE od 11 do 22 lutego 2019r.

Nasze przedszkole pełni w tym czasie dyżur. Prosimy o informowanie nauczycieli, że Państwa dziecko będzie w tym czasie uczęszczało do przedszkola.

Dziękujemy

 

Serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom:
Rodzicom, Dzieciom, Nauczycielom i Pracownikom Przedszkola, którzy wzięli udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki.

 !!!   KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO   !!!

ulotka informacyjna - pdf

 

 

TO JUŻ 40 LAT... - JUBILEUSZ NASZEGO PRZEDSZKOLA

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.."

/Robert Fulghum/

W styczniu tego roku nasze Przedszkole obchodziło 40-lecie swojego istnienia.

Kart z kalendarza ubyło niemało
I lat 40 szybko przeleciało.

Lecz jest coś w życiu,
Coś co się nie zmienia -
to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku ze wspomnieniami o naszym przedszkolu oraz o tym co się w nim na co dzień dzieje:


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA 6-LETNIEGO – ZMIANY OD NOWEGO ROKU

      W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice zamieszczamy poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającego informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę:

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój