^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

PODZIĘKOWANIA

15 listopada miało miejsce zakończenie akcji Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2019, w którą, w tym roku, po raz pierwszy włączyło się również nasze przedszkole. Organizatorem zbiórki jest Towarzystwo Patriotyczne "Kresy". Wszystkie dary zostały spakowane i dostarczone dnia 8.11.2019 do miejsca zbiorki w Bielsku - Białej.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję, bowiem „każdy dobry gest, nawet najdrobniejszy, zmienia świat, czyjś świat…”

koordynatorzy akcji: Maria Jaworska - Nowok, Agnieszka Spendel - Galus

Projekt edukacyjny zrealizowany w grupie "KOTKÓW"

"Higiena u młodszaka to gwarancja czystego i zdrowego przedszkolaka"

            Celem edukacji zdrowotnej jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności służce zachowaniu i pomnażaniu zdrowia, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków w tym nawyków związanych z higieną. Projekt edukacyjny miał na celu stworzenie sprzyjających warunków do kształtowania nawyków higienicznych u dzieci. Dzięki zaangażowaniu rodziców mogliśmy utrwalać nawyk porannego mycia ząbków. Uczyliśmy się co warto jeść a czego należy unikać, aby być silnym i zdrowym. Wiemy już jakie są etapy mycia rąk i potrafimy dokładnie i samodzielnie wykonywać tę czynność.  Dzięki realizacji projektu słowo "HIGIENA" nie jest już odległym, tajemniczym słowem lecz codziennym konsekwentnym realizowaniem ukrytych w nim zagadnień. Określenie to doskonale wyjaśniła nam zaproszona do przedszkola Pani pielęgniarka, która wraz z "Misią" i "Wesołkiem" zwanym "Chichotkiem" przybliżyła nam wszystkie kryjące się pod tym terminem zagadnienia. Dziękujemy za niespodziankę w postaci książeczek - kolorowanek, które stanowiły doskonałą pomoc dydaktyczną a przy tym dostarczyły wiele radości dzieciom. Poznaliśmy również kilka piosenek związanych z omawianym tematem, potrafimy rozpoznać za pomocą dotyku i nazwać przedmioty służące do codziennej higieny. W czasie realizacji projektu poprzez zabawę dzieci poszerzały również kompetencje matematyczne układając sekwencje, przeliczając w zakresie dostępnym dzieciom, kategoryzując czy też odkodowując zaszyfrowane informacje.

 Podsumowaniem niniejszego projektu były zajęcia otwarte dla rodziców i opiekunów, w czasie których dzieci miały możliwość zaprezentować  zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu higieny, pięknie zaśpiewać poznaną piosenkę oraz nauczyć swoich rodziców jak prawidłowo myć rączki. Dzieci po zakończeniu projektu losowały skromne upominki. Dziękuję rodzicom za liczne przybycie i aktywny udział w zajęciach.

Maria Jaworska-Nowok

KOTKI    NA   TROPIE   LICZB

To wspólna nazwa dla sześciu „małych” projektów (działań/zabaw/zajęć), które mają za zadanie POPRZEZ ZABAWĘ wspomagać realizację celów edukacji matematycznej w przedszkolu." Na tropie liczb to projekt pod patronatem miesięcznika "Bliżej przedszkola", Biorą w nim udział przedszkola i szkoły podstawowe klasy (1-3) z całej Polski, nauczyciele mają możliwość dzielić się swoim doświadczeniem oraz pomysłami dotyczącymi realizowanych zagadnień.

W roku szkolnym 2019/2020 KOTKI rozpoczęły niezwykłą przygodę z matematyką! Projekt na „tropie liczb” jest realizowany etapami i dostosowany do możliwości każdego dziecka.

Tematyka poszczególnych "małych" projektów to:

  • RUCH ULICZNY
  • W SADZIE I W OGRODZIE
  • W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE
  • KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO
  • DŻUNGLA
  • W CYFERKOWIE

 Dzieci z wielkim zaangażowaniem biorą udział w proponowanych zabawach i zajęciach matematycznych. Zajęcia przyczynią się do rozwoju i utrwalania wielu ważnych matematycznych umiejętności, m.in. przeliczania, klasyfikowania, segregowania, kodowania czy też układania sekwencji. A to wszystko oparte po prostu na zabawie! Nie ma nic lepszego jak nauka poprzez ZABAWĘ! Po każdym zrealizowanym temacie dziecko otrzymywać będzie naklejkę - medal, jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i nagrodę za aktywny udział w zajęciach. Dzieci otrzymały specjalne książeczki do których wklejać będą otrzymane medale.  Na koniec realizacji projektu każde dziecko otrzymała dyplom :-)

Maria Jaworska-Nowok

Nasza placówka włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

PAŹDZIERNIK W PRZEDSZKOLU

  • 22 październik 2019 r. (wtorek) godz. 10:00 – Spotkanie z pisarką książek dla dzieci Panią Izabelą Michta – spotkanie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
  • 29 październik 2019r. (wtorek) godz. 9:20 – Baśniowa Kapela widowisko muzyczne „ Pierwsze koty za płoty” (cena 400,00 zł Fundusz Rady Rodziców).

Coraz częściej mówi się, że kodowanie jest językiem przyszłości, z którym, podobnie jak z językiem angielskim dzieci powinny się oswajać już od najmłodszych lat. Kodowanie wymaga od dziecka dostrzegania i określania problemów oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Programowanie uczy myślenia przyczynowo-skutkowego, które pozwala na dokładne przeanalizowanie problemu ale przede wszystkim uczy zgodnej i bezpiecznej współpracy w zespole.

W roku szkolnym 2019/2020 grupa Misie realizuje program „Uczymy dzieci programować” pod patronatem Edu Sense i Kodowanie na dywanie. Program ma na celu kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w szczególności zwracając uwagę na rozwijanie logicznego myślenia (analizowania i wnioskowania),  umiejętności pracy w zespole oraz kreatywności. W ramach programu rozpoczęliśmy innowację pedagogoczną „Zakodowane piątki”, która pozwoli na usystematyzowanie działań. Pierwszym etapem innowacji są wszelkie działania „offline” z wykorzystaniem maty przeznaczonej do nauki i ćwiczeń.. Podczas drugiego etapu wykorzystane zostaną roboty Cubetto i Ozobot.

Relacja z przeprowadzonych zajeć będzie umieszczona na naszej stronie internetowej w galerii pod nazwą „Zakodowanie piątki w grupie Misie”.
Będzie to folder otwarty, do którego systematycznie będą dokładane nowe zdjęcia.

 

Kamila Domka

800 080 222

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej - pdf (kliknij i otwórz)

Serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom:
Rodzicom, Dzieciom, Nauczycielom i Pracownikom Przedszkola, którzy wzięli udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki.

 !!!   KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO   !!!

ulotka informacyjna - pdf

 

 

TO JUŻ 40 LAT... - JUBILEUSZ NASZEGO PRZEDSZKOLA

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.."

/Robert Fulghum/

W styczniu tego roku nasze Przedszkole obchodziło 40-lecie swojego istnienia.

Kart z kalendarza ubyło niemało
I lat 40 szybko przeleciało.

Lecz jest coś w życiu,
Coś co się nie zmienia -
to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku ze wspomnieniami o naszym przedszkolu oraz o tym co się w nim na co dzień dzieje:


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA 6-LETNIEGO – ZMIANY OD NOWEGO ROKU

      W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice zamieszczamy poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającego informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę:

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój