^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Uczestniczymy w:

 

 

Alternative flash content

Requirements

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA 6-LETNIEGO – ZMIANY OD NOWEGO ROKU

      W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 PRZEGLĄD RODZINNEGO BUDOWANIA BETLEJEMEK 2016

w Publicznym Przedszkolu nr 1

w Goczałkowicach - Zdroju

„Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmienia.Mijają stulecia , a Polska rośnie wśród zmiennych kolei losu, jak ten wielki dąb,ze swoich zdrowych korzeni (…).To jest to wielkie dziedzictwo, z którym idziemy w przyszłość (…).Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości,pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego językai starając się przekazać swą bogatą tradycję (…) młodemu pokoleniu"

/św. Jan Paweł II/

Wiemy, jak wielkie, pozytywne emocje wzbudzają Święta Bożego Narodzenia, dlatego powróciliśmy w naszym Przedszkolu do zorganizowania, przeglądu Betlejemek Bożonarodzeniowych. Celem przeglądu jest podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych, oraz zachęcenie rodziców i dziadków do twórczego spędzenia czasu z dziećmi.

21 grudnia br. podczas spotkania przedświątecznego z Rodzicami "W świątecznym nastroju" dokonaliśmy podsumowania przeglądu „Rodzinnego Budowania Betlejemek 2016", na który wpłynęły aż  34 przepiękne Stajenki.

Wszystkie dzieci i ich Rodziny za swój trud otrzymały nagrody książkowe, puzzle oraz dyplomy.

         Składam gorące podziękowania pomysłodawcom i koordynatorom przeglądu: Pani Ewelinie Rolskiej, Monice Gerlich–Adamaszek orazMarii Rak,  a  Radzie Rodziców za sponsorowanie nagród.

Z wyrazami szacunku Ewa Chojkowska

 

Szanowni Rodzice !

W poniższym liście pragnę przekazać otrzymaną relację z wręczenia paczki rodzinie.

Tym samym pragnę jeszcze raz gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie, wrażliwość oraz hojność. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że jesteście z nami i nasze przedsięwzięcia możemy realizować wspólnie.

Drodzy Rodzice tylko z Waszym udziałem mogliśmy uszczęśliwić Rodzinę, która bardzo potrzebowała wsparcia.

Z wyrazami szacunku Ewa Chojkowska,

nauczyciele i cały personel Przedszkola

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczaniu paczki (kliknij w link)

 

„Miarą wartości człowieka jest życzliwość i dobroć, która w połączeniu z innymi cnotami pozwala pomagać drugiemu człowiekowi"

          /św. Jan Paweł II/

 

 

Szanowni Rodzice zamieszczamy poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającego informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę:

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/

W grupie I "Krasnale" w tym roku szkolnym realizujemy program autorski edukacji przedszkolnej pt.: „MALI BADACZE, DOCIEKLIWI ODKRYWCY”.

Program powstał  w celu zaspokojenia dziecięcej potrzeby poznawania poprzez działanie i doświadczanie oraz chęci do myślenia, ciągłego odkrywania i pogłębiania swojej wiedzy.

Głównym celem programu programu „MALI BADACZE, DOCIEKLIWI ODKRYWCY” jest rozwijanie zainteresowań dzieci wykraczających poza program wychowania przedszkolnego oraz wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby dzieci potrafiły w nim samodzielnie działać. Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia.

W tym roku szkolnym, tj. w miesiącu wrześniu i październiku zrealizowaliśmy już dwa zagadnienia tematyczne: "Owocowe przysmaki, które lubią dzieciaki" oraz "Czyste powietrze wokół nas - zabawy z wiatrem".

wychowawczynie

Ewelina Rolska

Monika Gerlich-Adamaszek

Informacje dotyczące ubezpieczenia dzieci

w roku szkolnym 2016/2017

Ubezpieczenie płatne 45zł od dziecka. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z nimi.

 

Dokumenty do pobrania:

druk szkody nnw hestia

OWU Biznes&Podróż Ustawa

postanowienia odmienne od owu

ulotka www hestia NNW_13_PP1

Zasady oceny uszczerbku dla lekarzy

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój